Эрчим хүчний сайдын 60-р тушаалаар Эрчим хүчний яамны харьяанд "Тавантолгой цахилгаан станцын төслийн нэгж" байгуулагдаж, захиралаар М.Энхсайхан томилогдов.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 3 дугаар сарын 07-ны өдрийн 80-р тогтоолоор "Тавантолгой цахилгаан станц төсөл"-ийг "Чингис бонд"-оор санхүүжүүлэх шийдвэр гаргаж. Хөгжлийн банкаар дамжуулан санхүүжүүлэх арга хэмжээ авахыг Эдийн засгийн хөгжлийн сайдад даалгалаа.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдрийн 71-р тогтоолоор "Чингис бонд"-оор санхүүжүүлэх хөтөлбөрүүдэд "Төслийн нэгж" байгуулахаар тогтов.

ТӨСЛИЙН ОРОЛЦОГЧИД

ТӨСЛИЙН ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨХҮҮД

УРЬДЧИЛАН ШАЛГАРСАН ГАДААД, ДОТООДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИД

ШАЛГАРСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ

FORGOT YOUR DETAILS?

`
ДЭЭШ