Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдрийн 71-р тогтоолоор "Чингис бонд"-оор санхүүжүүлэх хөтөлбөрүүдэд "Төслийн нэгж" байгуулахаар тогтов.

ТӨСЛИЙН ОРОЛЦОГЧИД

ТӨСЛИЙН ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨХҮҮД

УРЬДЧИЛАН ШАЛГАРСАН ГАДААД, ДОТООДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИД

ШАЛГАРСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ

FORGOT YOUR DETAILS?

`
ДЭЭШ