Төслийн нэгжийн захирал М.Энхсайхан төслийн хамтран хэрэгжүүлэгч "Эрдэнэс Таван толгой" ХК-ийн захирал Я.Батсуурьтай ажлын явцын талаар зөвлөлдлөө. Уулзалтын үеэр Төслийн нэгжийн захирал М.Энхсайхан төслийн хөрөнгө оруулалтын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгсөн юм.

Засгийн газрын тогтоолыг үндэслэн Эрчим хүчний сайдын 2013 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн 60-р тушаалаар “Тавантолгойн цахилгаан станц төслийн нэгж” байгуулагдан, М.Энхсайханыг захирлаар томилсон.

Эдийн засгийн хөгжлийн яам Засгийн газрын үнэт цаасыг арилжаалж бүрдүүлсэн хөрөнгийг захиран зарцуулах, эрх бүхий төрийн захиргааны дээд байгууллага.

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөлөл, төслийн байршил, цахилгаан дамжуулах шугам дагуух амьтны аймгийн тархац, аюулгүй байдлын нөлөөлд хяналт тавьж тусгай зөвшөөрөл олгох юм.

“Тавантолгойн цахилгаан станц төслийн нэгж” 2013 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-тай “Хамтын ажиллагааны гэрээ” байгуулсан.

“М-Си-Эс Холдинг” ХХК нь цахилгаан станц барьсан туршлагатай, эрчим хүчний тэргүүлэгч хувийн хэвшлийн төлөөлөл юм.

“Тавантолгой цахилгаан станц” төслийн захирал М.Энхсайхан Өмнөговь аймагт ажиллалаа. Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын дарга Л.Батчулуун болон бусад албаны хүмүүст төслийн танилцуулгыг хийж, төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд хамтран ажиллах талаар ярилцлаа.

Монгол Улсын Засгийн газар төвийн бүсийн болон өмнийн говийн стратегийн орд газруудын эрчим хүчний хэрэгцээг хангах зорилгоор Тавантолгойн нүүрсний орд газрыг түшиглэн 450МВт хүчин чадалтай цахилгаан станц төр-хувийн хэвшлийн оролцоотой барих, эхний ээлжинд шаардагдах санхүүжилтийг шийдвэрлэх тогтоолыг 2013 оны 3 дугаар сард гаргасан.

Эрчим хүчний зохицуулах хороо нь эрчим хүчний тухай хуульд заасны дагуу эрчим хүчний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон хэрэглэгчийн тарифыг хянаж батлах, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгчийн эрх ашгийг тэнцвэртэй хамгаалах үүрэг бүхий төрийн байгууллага.

Монгол Улсын хөгжлийн банк Засгийн газрын тогтоол, Эдийн засгийн хөгжлийн сайдын шийдвэрийн дагуу төсөлд шаардагдах эхний ээлжийн санхүүжилтийг олгоно. Санхүүжилтийг давуу эрхийн хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй мезанин зээл хэлбэрээр олгох юм.

Төслийн зөвлөхүүд Улаанбаатар хотод хүрэлцэн ирж ТЭЗҮ, холбогдох бусад ажлуудын талаар зөвлөлдлөө. Санхүү, техник, хуулийн зөвлөхүүд долоо хоногийн хугацаанд Улаанбаатар хотод ажиллах юм.

Төслийн удирдах хороо "Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ /ESIA/" -г хийж гүйцэтгэхээр ирүүлсэн саналуудыг хэлэлцэн Английн "Mott MaccDonald" компанийг шалгарууллаа.

Дэд бүтцийн аварга бүтээн байгуулалт “Тавантолгой цахилгаан станц” төсөл хүний нөөцийн “Бэлтгэх- Манлайлах” бодлогыг баримтлана.

Цахилгаан станцын барилгын ерөнхий төлөвлөгөөнд зориулсан инженер-геологийн судалгааны ажил үргэлжилж байна. Талбайн өрөмдлөгийн цооногуудыг 100х90м-ийн зайтайгаар торлон байрлуулж эхний ээлжинд УГБ-1ВС өрмийн төхөөөрөмжүүдээр сэвсгэр хурдсанд 0.2-12.0м гүнтэй 26 цооногийг нийт 98.0 тууш метр өрөмдөөд байна. Инженер-геологийн судалгааны ажил 9 дүгээр сарын эхний долоо хоногт дуусах юм.

Олон улсын хөрөнгө оруулагчдад төсөл танилцуулах уулзалтыг Солонгос улсад зохион байгууллаа. Энэ үеэр төслийн нэгжийн захирал М.Энхсайхан Солонгосын Эксим банкны гүйцэтгэх захирал Ил Донгтой “Тавантолгой цахилгаан станц төсөл”-ийн хөрөнгө оруулалтын талаар санал солилцсон юм.

Олон улсын хөрөнгө оруулагчдад төслийг танилцуулах уулзалт Япон улсад боллоо. Танилцуулга уулзалтанд Marubeni, Sojitz, Mitsui зэрэг Японы тэргүүлэгч банк, санхүүгийн байгууллагууд оролцлоо.

Төслийн нэгжийн захирал М.Энхсайхан Хөгжлийн банкны төлөөлөлтэй уулзаж санхүүгийн хэлбэр, цаашдын хамтын ажиллагааны тухай ярилцлаа.

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний ажлын даалгавар бэлэн болж мэргэжлийн байгууллагуудад хүргүүллээ.

Монгол Улс маань эдийн засгийн эрчтэй хөгжлийн замд орох түүхэн цаг хугацааны өмнө тулж ирээд байна. Өмнийн говийн бүс нутагт хэрэгжиж буй уул уурхай, дэд бүтцийн аврага бүтээн байгуулалтууд үүнийг нотлоно. Бүтээн байгуулалтын эдгээр мега төслүүд Монголчууд биднээс удирдлагын шинэ арга зүй, хамтын ажиллагааны шинэ хандлага шаардаж буй юм.Түүний нэг нь “Тавантолгой Цахилгаан Станц” мега төсөл юм.

Тавантолгойн нүүрсний орд газрыг түшиглэн барих 450 МВт хүчин чадалтай цахилгаан станцын төсөлд төрөөс олгох санхүүжилтийг давуу эрхийн хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй мезанин зээл хэлбэрээр олгохоор боллоо.

ТӨСЛИЙН ОРОЛЦОГЧИД

ТӨСЛИЙН ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨХҮҮД

УРЬДЧИЛАН ШАЛГАРСАН ГАДААД, ДОТООДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИД

ШАЛГАРСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ

FORGOT YOUR DETAILS?

`
ДЭЭШ