Монгол Улсын Засгийн Газрын бодлого үйл ажиллагааг сурталчилах ажлын хүрээнд “Эрчим хүчний салбарын нээлттэй өдөрлөг” 2019 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр төв талбайд болж өнгөрлөө. Уг өдөрлөгт Эрчим хүчний салбарын мэргэжлийн байгууллагууд болон харъяа төрийн өмчит хувьцаат компаниуд, төсөл хөтөлбөрүүд оролцож, үйл ажиллагаагаа иргэд, олон нийтэд танилцууллаа. Тавантолгой цахилгаан станц төслийн нэгжийн зүгээс төслийн явц, хэрэгжилт болон төлөвлөгдсөн ажлуудын талаар иргэд олон нийтэд мэдээлэл өгч ажиллалаа.

PROJECT STAKEHOLDERS

PROJECT INTERNATIONAL CONSULTANTS

SHORT-LISTED FOREIGN & DOMESTIC INVESTORS

SELECTED INVESTORS

FORGOT YOUR DETAILS?

`
ДЭЭШ