Тавантолгойн цахилгаан станц төслийн удирдах хороо 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр 3 дахь удаагийн хурлаа хийлээ.

Уг хурлаар Тавантолгойн цахилгаан станц төслийн нэгжийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг хэлэлцэж төлөвлөгөөний дагуу хангалттай хэрэгжсэн гэж үзлээ. Мөн төслийн нэгжийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, баталлаа.

PROJECT STAKEHOLDERS

PROJECT INTERNATIONAL CONSULTANTS

SHORT-LISTED FOREIGN & DOMESTIC INVESTORS

SELECTED INVESTORS

FORGOT YOUR DETAILS?

`
ДЭЭШ