Төслийн удирдах хороо хуралдлаа

Нийтэлсэн огноо: 2017-07-20 11:38:31

Эрчим хүчний сайдын 2017 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 11 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан Тавантолгой цахилгаан станц төслийн удирдах хороо 2017 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр 2 дах удаагийн хурлаа хийлээ.

Уг хурлаар төслийн нэгжийн 2017 оны хагас жилийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэн, баталж, ирэх жилийн төлөвлөгөө, төсвийг баталлаа.

PROJECT STAKEHOLDERS

PROJECT INTERNATIONAL CONSULTANTS

SHORT-LISTED FOREIGN & DOMESTIC INVESTORS

SELECTED INVESTORS

FORGOT YOUR DETAILS?

`
ДЭЭШ