Монгол Улсын Засгийн Газрын бодлого үйл ажиллагааг сурталчилах ажлын хүрээнд “Эрчим хүчний салбарын нээлттэй өдөрлөг” 2019 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр төв талбайд болж өнгөрлөө. Уг өдөрлөгт Эрчим хүчний салбарын мэргэжлийн байгууллагууд болон харъяа төрийн өмчит хувьцаат компаниуд, төсөл хөтөлбөрүүд оролцож, үйл ажиллагаагаа иргэд, олон нийтэд танилцууллаа. Тавантолгой цахилгаан станц төслийн нэгжийн зүгээс төслийн явц, хэрэгжилт болон төлөвлөгдсөн ажлуудын талаар иргэд олон нийтэд мэдээлэл өгч ажиллалаа.

ТӨСЛИЙН ОРОЛЦОГЧИД

ТӨСЛИЙН ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨХҮҮД

УРЬДЧИЛАН ШАЛГАРСАН ГАДААД, ДОТООДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИД

ШАЛГАРСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ

FORGOT YOUR DETAILS?

`
ДЭЭШ