Төслийн удирдах хороо хуралдлаа

Нийтэлсэн огноо: 2017-07-20 11:38:31

Эрчим хүчний сайдын 2017 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 11 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан Тавантолгой цахилгаан станц төслийн удирдах хороо 2017 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр 2 дах удаагийн хурлаа хийлээ.

Уг хурлаар төслийн нэгжийн 2017 оны хагас жилийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэн, баталж, ирэх жилийн төлөвлөгөө, төсвийг баталлаа.

ТӨСЛИЙН ОРОЛЦОГЧИД

ТӨСЛИЙН ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨХҮҮД

УРЬДЧИЛАН ШАЛГАРСАН ГАДААД, ДОТООДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИД

ШАЛГАРСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ

FORGOT YOUR DETAILS?

`
ДЭЭШ