Тавантолгойн цахилгаан станц төслийн явц

Нийтэлсэн огноо: 2016-10-03 00:00:00

Тавантолгойн цахилгаан станц төслийн хөрөнгө оруулагчаар Японы Марубени Корпораци шалгарсан билээ. Одоогийн байдлаар хөрөнгө оруулагч тал MFS (minumum functional specification) буюу Цахилгаан станцын техникийн нарийвчилсан тооцоолол түүний үнэ, Санхүүгийн модел зэрэг төслийн хамгийн их цаг шаардсан нарийн тооцооллууд дээр ажиллаж байна. Төслийн нэгжийн зүгээс 2016 оны 11-р сар багтаан энэхүү саналыг  авахаар ажиллаж байна.
 

ТӨСЛИЙН ОРОЛЦОГЧИД

ТӨСЛИЙН ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨХҮҮД

УРЬДЧИЛАН ШАЛГАРСАН ГАДААД, ДОТООДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИД

ШАЛГАРСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ

FORGOT YOUR DETAILS?

`
ДЭЭШ