Deloitte шударга байдлын үнэлгээ хийнэ

Нийтэлсэн огноо: 2014-10-22 00:00:00

Төслийн хөрөнгө оруулагчийг шалгаруулах ажлын ил тод, шударга байдлыг хангахын тулд төсөлд оролцогч талууд Америкт төвтэй Deloitte олон улсын аудитын компанийг “Шударга байдлын үнэлгээ” хийлгэхээр сонгосон. Deloitte компани нь дэлхийн 150 гаруй оронд үйл ажиллагаа явуулдаг,  200 000 гаруй мэргэжилтэнтэй олон улсын зөвлөх компани юм.

ТӨСЛИЙН ОРОЛЦОГЧИД

ТӨСЛИЙН ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨХҮҮД

УРЬДЧИЛАН ШАЛГАРСАН ГАДААД, ДОТООДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИД

ШАЛГАРСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ

FORGOT YOUR DETAILS?

`
ДЭЭШ