Тавантолгой цахилгаан станц төслийн явц

Нийтэлсэн огноо: 2017-05-15 14:15:10

Монгол Улсын төвийн бүсийн болон өмнийн говийн стратегийн орд газруудын эрчим хүчний хэрэгцээг хангах зорилгоор ТТ-н нүүрсний орд газрыг түшиглэн 450 МВт хүчин чадалтай нүүрсээр галлах цахилгаан станц барих төсөл юм.

 

ТӨСЛИЙН ОРОЛЦОГЧИД

ТӨСЛИЙН ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨХҮҮД

УРЬДЧИЛАН ШАЛГАРСАН ГАДААД, ДОТООДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИД

ШАЛГАРСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ

FORGOT YOUR DETAILS?

`
ДЭЭШ