Уг “Спортын их наадамд” Тавантолгойн цахилгаан станц, Эгийн голын цахилгаан станц, MON-P10 төслийн нэгжүүдийн нийт 22 албан хаагчид хамтарч “Төслийн баг” болон амжилттай оролцлоо.

ТӨСЛИЙН ОРОЛЦОГЧИД

ТӨСЛИЙН ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨХҮҮД

УРЬДЧИЛАН ШАЛГАРСАН ГАДААД, ДОТООДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИД

ШАЛГАРСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ

FORGOT YOUR DETAILS?

`
ДЭЭШ