Зөвлөх баг

Төслийн нэгжийн захиралд зөвлөх үүрэг бүхий мэргэжлийн зөвлөх баг 2013 оны 6 сарын 27 -ны өдөр байгуулагдан ажилласан болно.

Ч.МАНГАЛЖАЛАВ

Зөвлөх багийн ахлагч

ШУТИС, ЭХИС-ийн захирал, Шинжлэх ухааны доктор, профессор

Д.СОДНОМДОРЖ

Зөвлөх багийн гишүүн

ЭХИС-ийн ЭХХТ-ийн захирал, Төрийн соёрхолт, Монгол Улсын ШУА-ийн гишүүн, Шинжлэх ухааны доктор, профессор

С.БАТМӨНХ

Зөвлөх багийн гишүүн

Монгол Улсын ШУА-ын гишүүн, Шинжлэх ухааны доктор, профессор

Н.МЯГМАРСҮРЭН

Зөвлөх багийн гишүүн

ЭХЗХ-ны зохицуулагч, Зөвлөх инженер

Б.ГАНБААТАР

Зөвлөх багийн гишүүн

ТЭЦ-3 ТӨХК-ын Ерөнхий инженер, Зөвлөх инженер

Ц.ЦЭНГЭЛ

Зөвлөх багийн гишүүн

Эрчим хүчний холбооны тэргүүлэгч

Ц.ЖАРГАЛСАЙХАН

Зөвлөх багийн гишүүн

Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ компанийн ерөнхий инженер, Зөвлөх инженер

FORGOT YOUR DETAILS?

`
ДЭЭШ